» » стратегия в тото шаблон

Шаблон Стратегия Strategy pattern — Блог Виктора Зинченко


Зная, что в электронной кладези знаний стопроцентно имеется статья Шаблон проектирования Стратегия, с примером на C++. относно техническа спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистема Подвижен състав на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове (нотифицирано под номер C(2008) 648) (Текст от значение за ЕИП) (2008/232/ЕО) Решение на Комисията от 21 февруари 2008 г.относно техническа спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистема Подвижен състав на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове (нотифицирано под номер C(2008) 648) (Текст от значение за ЕИП) (2008/232/ЕО) РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 21 февруари 2008 г.относно техническа спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистема „Подвижен състав“ на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове (нотифицирано под номер C(2008) 648) (Текст от значение за ЕИП) (2008/232/ЕО) КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, като взе предвид Директива 96/48/ЕО от г.Европейското обединение за оперативна съвместимост в областта на железопътния транспорт (AEIF), като съвместен представителен орган, получи мандат да прегледа и преработи тази първа ТСОС.Следователно Решение 2002/735/ЕО трябва да бъде заменено от настоящото Решение.

Strategy Pattern. Просто о простом или почему я хожу на. - Хабр

Първата ТСОС относно подсистема „Подвижен състав“ влезе в сила през 2002 г.Поради съществуващите договорни задължения, новите подсистеми на подвижния състав или елементи на оперативната съвместимост, или тяхното обновяване и модернизация следва да бъдат подложени на оценка за съответствие съгласно разпоредбите на тази първа ТСОС.Освен това, първата ТСОС следва да остане приложима за целите на техническата поддръжка, свързаните с нея смени на компоненти на подсистемата и съставните елементи на оперативната съвместимост, разрешени съгласно първата ТСОС.Следователно, последствията от Решение 2002/735/ЕО следва да се запазят в сила по отношение на техническата поддръжка на проектите, разрешени съгласно приложената към настоящото решение ТСОС, и по отношение на проекти за нова линия или обновяване или модернизация на съществуваща железопътна линия, които са в напреднал стадий на изграждане или са предмет на договор, който е в процес на изпълнение към датата на официалното оповестяване на настоящото решение.Настоящата ТСОС не налага използването на конкретни технологии или технически решения, с изключение на случаите, когато това е изрично необходимо за оперативната съвместимост на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове.

Стратегия при ОНЛАЙН ЛОТАРИЯ

В текущата си версия настоящата ТСОС не разглежда напълно всички ключови изисквания.Железопътният превоз понастоящем действа съгласно съществуващите национални, двустранни, многонационални или международни договори.Важно е тези споразумения да не препятстват настоящия и бъдещ напредък към оперативна съвместимост.За тази цел е необходимо Комисията да разгледа тези договори, за да прецени дали ТСОС, изложени в настоящото решение, трябва да бъдат преработени по съответстващ начин.

Румен николов - български виртуален университет

ТСОС се базира на най-добрите експертни познания, налични по времето на изготвянето на съответния проектодокумент. В случаите, в които такива са предложени, производителят или възложителят трябва да обяви отклонението от съответния раздел на ТСОС.Европейската железопътна агенция ще даде окончателен вид на съответните функционални спецификации и спецификациите за интерфейса на решението и ще разработи методика за оценка.

 


Новейшие прогнозы:
книга ставки на спорт

Книга ставки на спорт
Полезные материалы о ставках на спортивные события. Книги на русском и английском о ставках...

ставки Саннефьорд - Стрёмсгодсет

Ставки Саннефьорд - Стрёмсгодсет
Матч 12 тура чемпионата Норвегии Стремсгодсет — Саннефьорд состоится в воскресенье 27 мая в МСК на стадионе...

Еще по теме:
ставки на матч 6 июля 2018

Ставки на матч 6 июля 2018
Стало известно расписание всех матчей чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в 11...

ставки Лиллестрем - Одд

Ставки Лиллестрем - Одд
Бранн Берген · Волеренга Осло · сделать ставку · 00 00 · 13 · · Лиллестрем · Одд БК Шиен · сделать ставку · 00..